Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalaan työyhteisöistä


Pohjois-Karjalan kauppakamari on mukana turvaamassa osaavan työvoiman saatavuutta. Osaamistarpeet työelämässä kasvavat ja muuttuvat nopeasti, tämä vaatii koulutus- ja työelämäorganisaatioiden tiivistä ja vahvaa yhteistyötä.  Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalaan työyhteisöistä -yhteishanke vahvistaa yhteistyötä tarjoamalla Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opetushenkilöstölle mahdollisuuden kolmen viikon mittaiseen työelämäjaksoon. Hanke on Pohjois-Karjalan kauppakamarin hallinnoima ja käynnissä vuoden 2010 loppuun.

Rahoitus hankeeseen on saatu Euroopan sosiaalirahastolta (ESR) ja Itä-Suomen lääninhallitukselta. Hankeen kokonaisbudjetti on 890 500 euroa.

  • Osaamisvaatimukset kasvavat.
  • Työtehtävien ja tehtäväsisältöjen vaihtuvuus lisääntyy.
  • Toimenkuvat vaihtuvat.
  • Kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyy.
  • Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen puhuttavat.

Hyöty

Hyötynä yrityksille: osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen

Hyötynä koulutusorganisaatioille: kilpailukyky ja houkuttelevuus työ- ja opiskelupaikkana

Hyötynä opettajille: osaamisen kehittyminen, työhyvinvointi

Hyötynä opiskelijoille: työelämäsiirtymien helpottuminen

 
Perustiedot

Rahoitus: EU, Euroopan sosiaalirahasto, Itä- Suomen lääninhallitus, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

Toteutusaika: 21.8.2008 - 31.12.2010

Hallinnointi: Pohjois-Karjalan kauppakamari

Osatoteuttajat:
- Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
- Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Toteuttajat:
- PKKY:n ja PKAMK:n opettajat

Varsinaiset kohderyhmät:
- pohjoiskarjalaiset yritykset ja työorganisaatiot

Välilliset kohderyhmät:
- PKKY:n ja PKAMK:n opiskelijat
- projektin ulkopuolinen opetushenkilöstö
- projektin ulkopuoliset alueen yritykset ja työorganisaatiot

Tavoite:
Koulutus- ja työelämän organisaatioiden pysyvän kumppanuuden vahvistaminen ja organisaatioiden välillä muodostuvan osaamisen kehittymistä tukevan yhteisön rakentuminen.

Tulokset:
- opettajien työelämäosaamisen vahvistuminen
- koulutusorganisaatioiden opettajien välisten verkostojen tiivistyminen
- yritysten henkilöstön käytön kouluttajina yleistyminen

Tuotokset:

Opettajat toisissa töissä opas

9 erilaista tietokorttia: itsearviointi, yleinen, kulttuuriala, puhtaanapito ja ravitsemusala, sosiaali- ja terveysala, kauppallinen ala, maa- ja metsätalous, rakennusala sekä tekniikanala


Yhteystiedot

projektipäällikkö Anu Nuutinen
Pohjois-Karjalan kauppakamari
anu.nuutinen(a)nk.chamber.fi
050 350 4927
Torikatu 21 C
80100 Joensuu

yhteyshenkilöt osatoteuttajissa:

suunnittelujohtaja Veli Mäkinen
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

suunnittelu- ja laatujohtaja Pekka Auvinen
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu