Pohjois-Karjalan elinkeinopoliittinen Venäjä-ohjelma

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Keski-Karjalan Kehittämisyhtiö Oy KETI, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES ja Pohjois-Karjalan kauppakamari ovat käynnistäneet uuden Venäjän-kaupan hankkeen toteutuksen vuoden 2008 alussa. Pohjois-Karjalan elinkeinopoliittisen Venäjä-ohjelman tavoitteena on Venäjälle ja Venäjältä Suomeen suuntautuvan liiketoiminnan edistäminen, yritysten palvelutarpeisiin vastaaminen sekä Venäjän-kauppaa käyvän yritysjoukon laajentaminen Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tavoitteena on myös luoda ja vakiinnuttaa uusi maakunnallinen yrityspalvelumalli sekä kehittää Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan logistista asemaa. Venäjä-ohjelman tuloksena Pohjois-Karjalaan syntyy pysyvä Venäjän liiketoimintojen yrityspalvelu. Hankkeen toimenpiteitä ovat yritysten yleis- ja erityisneuvonta, Niiralan logistiikkakeskuksen toimintamallin kehitys ja markkinointi, viranomaissuhteiden ylläpito ja kehittäminen Venäjällä, elinkeinopoliittisen Venäjä-foorumin perustaminen sekä maakunnan Venäjä-strategian luominen.  Osa projektin rahoituksesta tulee Euroopan aluekehitysrahastosta ja tämä mahdollistaa toimenpiteiden toteuttamisen koko Venäjän alueella. Venäjä-ohjelma päättyy vuoden 2010 lopussa.          

Yhteystiedot:
Yritysneuvoja Pekka Salo
Pohjois-Karjalan kauppakamari
Torikatu 21 C, 80100 Joensuu
p. 040 900 6950
pekka.salo(at)kauppakamari.fi

 

    Yrityspalveluesite (485 kb) »