KNOT - kansainväliset nuoret osaajiksi työyhteisöihin


Katso tästä mistä maista harjoittelijoita on ollut ja mitä palautetta työyhteisöt ovat antaneet. Tutustu myös työnantajille suunnattuun kv-oppaaseen. Hankkeen loppujulkaisu julkaistiin vuoden 2014 alussa ja on luettavissa tästä linkistä.


Pohjois-Karjalaan saapuu vuosittain n.1300 ulkomaalaista tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa opiskelemaan Itä-Suomen yliopistoon tai Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluun. Moni näistä nuorista haluaisi suorittaa opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun paikallisessa yrityksessä. Myös yrityksissä on herännyt tarve kansainvälistyä ja löytää kv-valmiuksia omaavia työntekijöitä palvelukseensa.

Pohjois-Karjalan kauppakamari, ammattikorkeakoulu, yliopisto ja Nuorkauppakamari ovat käynnistäneet KNOT-hankkeen, joka tukee työnantajia kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa. Hankkeen tarkoituksena on luoda pysyvät ja toimivat yhteistyöverkostot oppilaitosten ja työelämän välille. Haluamme lisäksi laajentaa yritysten joukkoa, jotka ovat valmiita ottamaan kansainvälisiä harjoittelijoita ja sitä kautta kansainvälistymään. Lisäksi keräämme konkreettisia esimerkkejä, miten kv-harjoittelijoita/opiskelijoita/työntekijöitä voi hyödyntää, rohkaisten kuitenkin yritysten omien mahdollisuuksien oivaltamiseen. Joensuun Nuorkauppakamari ry. on puolestaan sitoutunut ottamaan yli 20-vuotiaita opiskelijoita mukaan toimintaansa ja sitä kautta sitouttamaan ja juurruttamaan opiskelijoita Pohjois-Karjalaan. 

Miksi yritysten kannattaa ottaa kv-harjoittelija?

Kansainvälistyminen on haaste kaikille työnantajille. Yhä useampi yritys kohtaa kansainvälistä kilpailua myös kotimarkkinoilla ja kansainvälinen toiminta näkyy monen yrityksen arjessa. Kansainvälistyminen koskettaa myös sellaisia työnantajia, jolla ei ole entuudestaan toimintaa ulkomailla. Lisäksi yritykset haluavat tarjota palveluita ulkomaalaisille asiakkaille heidän omalla kielellään kulttuurituntemusta unohtamatta. Yksi askel kohti kansainvälistymistä on kv-harjoittelijan rekrytoiminen.

Ulkomailta tullut opiskelija tuo kansainvälistymisen yrityksessä käytännön tasolle. Suomalaiset oppivat kieltä, ulkomaisia toimintatapoja ja saavat arvokasta tietoa kohdemarkkinoista, niiden taloudesta, historiasta sekä kulttuurista.

Mitä kv-harjoittelija voi yrityksessä käytännössä tehdä?

  • markkinaselvityksiä
  • asiakastyytyväisyyskyselyitä
  • laajentaa kansainvälistä suhdeverkostoa, asiakaskuntaa tai palveluita
  • auttaa viennin aloittamisessa tai kehittämisessä
  • palvella kansainvälisiä asiakkaita tai kehittää kansainvälisten asiakkaiden palvelua
  • järjestää kansainvälisiä tapahtumia tai työskennellä tapahtumissa
  • parantaa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa
  • lisätä kielitaitoa ja kulttuurituntemusta

Jos olet kiinnostunut kansainvälisestä harjoittelijasta, otathan yhteyttä! Voit täyttää tarjouksen työharjoittelupaikasta täällä tai tulostaa lomakkeen tästä.

Itä-suomen yliopistossa opiskelee vuosittain yli 1100 ulkomaalaista opiskelijaa, joista noin 640 on tutkinto-opiskelijoita. Tutkinto-opiskelijat suorittavat vähintään kolmen kuukauden pituisen työharjoittelun.

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa opiskelee vuosittain yli 200 ulkomaalaista opiskellijaa, joista noin 80 opiskelee englanninkielisissä koulutusohjelmissa ja loput ovat vaihto-opiskelijoita. Vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työharjoittelu on pääsääntöisesti kolmen kuukauden mittainen.

Harjoittelun kesto ja kulku vaihtelevat yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä sekä eri koulutusohjelmissa. Harjoittelun voi yleensä suorittaa pitkin vuotta, myös kesällä sekä sesonki- ja loma-aikoina.

Hankkeen perustiedot

Rahoitus: EU, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Joensuun Nuorkauppakamari ry. Hankkeen kokonaisbudjetti on 645 950 euroa.

Toteutusaika 1.1.2011 - 31.12.2013

Hallinnointi: Pohjois-Karjalan kauppakamari. Osatoteuttajat: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Joensuun Nuorkauppakamari ry.