Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä
Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti on Pohjois-Karjalan kauppakamarin hallinnoima projekti, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Karjalan TE-keskuksen kautta. Projektin käytännön toimet ovat käynnistyneet toukokuussa 2006 ja projekti päättyi 31.12.2007.


Projektin tavoite

Projektin tavoitteena on yritysten, työvoimaviranomaisten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä aktivoimalla ja tiivistämällä edesauttaa teollisuusyrityksiä varsinkin Pohjois-Karjalan maakunnan reuna-alueilla saamaan tarvitsemansa ammattitaitoinen työvoima. Varmistamalla, että teollisuusyritykset saavat ammattitaitoista työvoimaa, kehitetään näiden yritysten toimintaa ja turvataan niiden toiminnan jatkuvuus. Samalla edistetään myös palvelualan yritysten toimintaa. Perimmäisenä tavoitteena on säilyttää maakunnan reuna-alueiden elinkelpoisuus.

Projektin toimenpiteet

Seututyöryhmät

Seututyöryhmät toimivat Ilomantsin, Keski-Karjalan, Nurmeksen, Lieksan ja Outokummun-Polvijärven alueilla. Työryhmätyöskentelyyn osallistuu edustajia paikallisista yrityksistä, työvoimatoimistoista sekä oppilaitoksista (Ammattiopisto, Aikuisopisto, Ammattikorkeakoulu, peruskoulu, lukio). Työryhmätyöskentelyssä kehitetään uusia paikallisia toimintamalleja ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi yrityksiin niin lähiaikoina kuin myös tulevaisuudessa sekä tehdään kannanottoja eri toimijoiden toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi työryhmät pohtivat, mitä aiheita projektin toteuttamissa alueellisissa seminaareissa käsitellään.

Työryhmätyöskentely on avointa kaikille
mutta erityisesti teollisuusyritysten edustajia toivotaan mukaan toimintaan. Työryhmätyöskentely on käynnistynyt touko-kesäkuussa 2006. Työryhmätyöskentelyyn pääsi mukaan ottamalla yhteyttä projektipäällikköön (yhteystiedot alla).

T
oimialakohtainen työryhmä - TEKNIIKKAFOORUMI

Pohjois-Karjalan alueen teknologiayrityksistä ja tekniikan alan koulutusta tarjoavista oppilaitoksista (AMO, AMK, AIKO) on kutsuttu koolle TEKNIIKKAFOORUMI, jonka tehtävänä on yritysten ja oppilaitosten yhteistyönä selvittää ja viestittää ammatinvalintaa suunnitteleville nuorille eri tavoin
- työelämän tarpeita ja vaatimuksia
- työelämän tarjoamia mahdollisuuksia ja työllistymistä
- koulutusväyliä ja -mahdollisuuksia
sekä vaihtaa hyviä käytänteitä yritysten
kesken, oppilaitosten kesken sekä yritysten
ja oppilaitosten kesken.

Tekniikkafoorumi on aloittanut toimintansa syksyllä 2006.

Toimialakohtainen työryhmä -
PUPA


Puhdistuspalvelualan yritykset, julkisen sektorin työnantajat ja alan koulutusta tarjoavat tahot (AMO, AIKO) sekä Joensuun seudun työvoimatoimiston edustajat muodostavat puhdistuspalvelualan PUPA-työryhmän, jonka tehtävänä on miettiä ja toteuttaa keinoja puhdistuspalvelualan houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Alueelliset seminaarit

Ilomantsin, Keski-Karjalan, Nurmeksen, Lieksan ja Outokummun-Polvijärven alueilla järjestetään kaikille avoimia seminaareja, joissa käsitellään monipuolisesti ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen liittyviä asioita. Ikämestarit työssä -seminaari järjestettiin 5.10.2006 Kiteellä ja  9.11.2006 Nurmeksessa. Mistä työlle tekijöitä? -seminaari järjestettiin  1.11.2006 Outokummussa. Ilomantsissa pidettäväksi suunniteltu seminaari 31.10.2006 peruttiin ilmoittautuneiden vähäisen määrän vuoksi. Faktat pöytään - onko pulaa osaavista työntekijöistä vai sittenkin osaavista työnantajista? -tilaisuus järjestettiin 20.2.2007 Kiteellä. Hyvälle työnantajalle tekijöitä riittää! - seminaari pidettiin 26.2.2007 Lieksassa. Päästä irti - vaihda uraa! -tilaisuus aikuisten uranvaihtomahdollisuuksista järjestettiin 28.2.2007 Joensuussa. Puhdistuspalvelualan koulutusta ja työmahdollisuuksia esiteltiin Sillä siistiä - työtä puhdistuspalvelualalta! - seminaarissa 27.3.2007 Joensuussa.

Kokemusseminaarissa 27.11.07 Joensuussa tarjosimme projektin aikana syntyneitä käytännönläheisiä reseptejä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Tarjolla oli erityisesti pohjoiskarjalaisia kokemuksia työelämän ja koulumaailman yhteistyömalleista. Yksinkertaista ja toimivaa...

Seminaarien aineistot on saatavilla Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimistolta tai sivun alareunassa olevista tiedostoista. 

Yrityskohtaiset neuvottelutilaisuudet

Yrityskohtaisissa neuvottelutilaisuuksissa yrityksen, työvoimaviranomaisten ja koulutustahojen edustajat selvittävät, millä käytännön toimenpiteillä ko. yrityksen osalta kehitetään läsnäolevien tahojen yhteistoimintaa niin, että turvataan yrityksen osalta ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. 

Kummiluokkatoiminta

Projekti käynnistää uutta kummiluokkatoimintaa peruskoulujen ja lukioiden oppilaille Pohjois-Karjalassa. Kummeina toimivat paikalliset yritykset. Kummiluokkatoiminnan tavoitteena on tehdä tutuksi paikallisten yritysten toimintaa, työvoimatarpeita ja työllistymismahdollisuuksia sekä herättää koululaisten mielenkiinto ko. alaa ja siihen kouluttautumista kohtaan.

Kummiluokkatoimintaa on eri muodoissaan käynnissä jo Outokummun lukion ja Joensuun Pielisjoen koulun kanssa. Yritysyhteistyötä tehdään myös Ilomantsin Parppein koulun kanssa.

Keski-Karjalan alueella aloitti lokakuussa 2006 Tekniikkakerho. Kerhotoiminnan tavoitteena on saada nuorille hyviä kokemuksia käsillä tekemisestä, keksimisen iloa ja positiivisia elämyksiä, joiden voimalla oma kotipaikka tuntuisi houkuttelevalta paikalta asua ja tehdä työtä myös aikuisena. Mielekkäästä kerhotoiminnasta toivotaan ainakin osalle syttyvän kipinän myös ammatillista kouluttautumista kohtaan. Kerhoihin on tarkoitus saada materiaaleja paikallisista kummiyrityksistä – puuta, metallia, kangasta, kiveä ja muovia. 

Yritysvierailuja järjestetään myös peruskoulujen ja lukioiden opettajille opettajien työn tukemiseksi eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Katso ajankohdat tapahtumakalenterista.

Yhdeksän + 1 kysymystä yseille

Projekti toteutti 13.-24.11.2006  YHDEKSÄN + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE -internetkyselyn kaikille Pohjois-Karjalan peruskoulujen yhdeksäsluokkalaisille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää yhdeksäsluokkalaisten tietämystä ammatillisten ja lukio-opintojen yhdistämismahdollisuuksista sekä heidän jatko-opintopaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvottiin moposkootteri ja kypärä, jotka voitti Meri Timonen Laamilan koulusta Nurmeksesta. Tiivistelmä kyselystä on luettavissa tästä ja yhteenveto kaikkien vastaajien tuloksista tästä. Koulukohtaiset tulokset on saatavilla projektipäälliköltä, jonka yhteystiedot ovat alla.

- mallikysymykset
- kyselyn toimintaohjeet
- mallitiedote huoltajille
- lupa-anomus huoltajille
- ennakkotieto tiedotusvälineille

Yrityksen perustajan oppaat

Osana projektia olemme luovuttaneet kevään 2007 aikana kauppakamarin julkaiseman Yrityksen perustajan oppaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille Pohjois-Karjalan Ammattiopiston Ilomantsin, Kiteen, Lieksan, Niittylahden, Nurmeksen, Outokummun ja Valtimon yksiköissä. Lisäksi opas on luovutettu Pohjois-Karjalan Ammattiopiston liiketalouden ja tietojenkäsittelyalan ensimmäisen vuoden opiskelijoille Joensuussa. Oppaan avulla uskomme lukijan saavan laadukasta ja laaja-alaista tietoa yrityksen perustamisesta. Kenties osa innostuu yrittäjäksikin - ainakin sitten joskus! Toisaalta yhtä tärkeää kuin itse yrittäjyys on se, että jokaisella kansalaisella on perustiedot yrityselämästä oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Opiskelijoille oppaasta on hyötyä myös opintoihin kuuluvan liiketoimintasuunnitelman laadinnassa. 

Maakunnalliset koulutuksen ohjausryhmät

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän maakunnalliset koulutuksen ohjausryhmät uudistuivat elokuussa 2006. Projektin tavoitteena on aktivoida yritysten, työvoimaviranomaisten ja koulutustahojen yhteistyötä myös maakunnallisten koulutuksen ohjausryhmien kautta.

TULEVA.fi 29.11.-30.11.07

Tuleva.fi on toiminnallinen, alueellisen osaamisen ennakointiin keskittyvä monialainen kohtaamisfoorumi. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Reseptikirja - Työelämä ja koulumaailma
yhteistyössä


Tulevaisuuden tekijät kasvavat koulumaailmassa. Kuinka hyvin he tuntevat oman paikkakuntansa työelämän tarjoamat mahdollisuudet? Entä miten työelämä varmistaa saavansa ammattitaitoista työvoimaa myös tulevaisuudessa? Julkaistuun Reseptikirjaan on koottu hyviä, käytännössä kokeiltuja toimintatapoja työelämän ja koulumaailman yhteistyöstä. Yksinkertaisia ohjeita noudattamalla yhteistyö onnistuu. Reseptikirjaa voi tilata Pohjois-Karjalan kauppakamarilta. Kirja on luettavissa sähköisesti tästä.

The builders of our future are growing in our schools. How well do they know local employment opportunities? And how can employers ensure a supply of skilled workers in the future? This booklet of recipes contains a collection of tried and tested methods implementing co-operation between work and school life. Following these simple recipes can lead to success in co-operation.

Projektin tapahtumakalenteriin pääset tästä

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tiina Tolvanen
Pohjois-Karjalan kauppakamari
Torikatu 21 C, 80100 Joensuu
p. 050 4686 686
tiina.tolvanen(at)nk.chamber.fiSeminaarien ja tilaisuuksien aineistoja

Faktat pöytään -ohjelma (255 kb) »
Faktat pöytään -tilaisuudesta 20.2.07 Anu Anttilan aineisto (592 kb) »
Faktat pöytään -tilaisuudesta 20.2.07 Kirsi Hämäläisen aineisto (208 kb) »
Faktat pöytään -tilaisuudesta 20.2.07 Pekka Sinkon aineisto (171 kb) »
Faktat pöytään -tilaisuudesta 20.2.07 Seppo Siraisen aineisto (21 kb) »
Faktat pöytään -tilaisuudesta 20.2.07 Seppo Turusen aineisto (37 kb) »
Faktat pöytään -tilaisuudesta 20.2.07 Suvi Spoofin aineisto (169 kb) »
Faktat pöytään -tilaisuudesta loppukeskustelu ja lupaukset (158 kb) »

Ikämestarit työssä -ohjelma (55 kb) »
Ikämestarit työssä -seminaarista 5.10.06 ja 9.11.06 Erkki Pekkarisen aineisto (390 kb) »
Ikämestarit työssä -seminaarista 5.10.06 ja 9.11.06 Eva Tuomisen aineiston PÄIVITETTY 30.1.09 (216 kb) »
Ikämestarit työssä -seminaarista 5.10.06 ja 9.11.06 Marja-Leena Savimäen aineisto (36 kb) »
Ikämestarit työssä -seminaarista 5.10.06 ja 9.11.06 Pirkko-Liisa Ketolaisen aineisto (229 kb) »
Ikämestarit työssä -seminaarista 5.10.06 ja 9.11.06 Satu Krohnsin aineisto (619 kb) »

Kokemusseminaarista 27.11.07 Leena Taulamon aineisto (254 kb) »
Kokemusseminaarista 27.11.07 Satu Krohnsin aineisto (143 kb) »
Kokemusseminaarista 27.11.07 Tiina Tolvasen aineisto 1 (970 kb) »
Kokemusseminaarista 27.11.07 Tiina Tolvasen aineisto 2 (923 kb) »
Kokemusseminaarista 27.11.07 Tiina Tolvasen aineisto 3 (933 kb) »
Kokemusseminaarista 27.11.07 Ulla Huhtilaisen aineisto (58 kb) »

Mistä työlle tekijöitä? -ohjelma (55 kb) »
Mistä työlle tekijöitä? -seminaarista 1.11.06 Hannu Haapalaisen aineisto (904 kb) »
Mistä työlle tekijöitä? -seminaarista 1.11.06 Outi Tuupaisen aineisto (98 kb) »
Mistä työlle tekijöitä? -seminaarista 1.11.06 Päivi Sihvon aineisto (253 kb) »
Mistä työlle tekijöitä? -seminaarista 1.11.06 Terhi-Anna Wilskan aineisto (161 kb) »
Mistä työlle tekijöitä? -seminaarista 1.11.06 Veikko Perttulin aineisto (191 kb) »

Sillä siistiä - työtä puhdistuspalvelualalta! -ohjelma (93 kb) »
Sillä siistiä - työtä puhdistuspalvelualalta! -seminaarista 27.3.07 Antti Juvosen aineisto (2333 kb) »
Sillä siistiä - työtä puhdistuspalvelualalta! -seminaarista 27.3.07 Anu Anttilan aineisto (410 kb) »
Sillä siistiä - työtä puhdistuspalvelualalta! -seminaarista 27.3.07 Eeva-Leena Lappalaisen aineisto (64 kb) »
Sillä siistiä - työtä puhdistuspalvelualalta! -seminaarista 27.3.07 Kirsi Mäki-Maukolan aineisto (85 kb) »
Sillä siistiä - työtä puhdistuspalvelualalta! -seminaarista 27.3.07 Maija Kurosen aineisto (1243 kb) »
Sillä siistiä - työtä puhdistuspalvelualalta! -seminaarista 27.3.07 Outi Papusen aineisto (1993 kb) »
Sillä siistiä - työtä puhdistuspalvelualalta! -seminaarista 27.3.07 Pirjo Meriläisen aineisto (3732 kb) »
Sillä siistiä - työtä puhdistuspalvelualalta! -seminaarista 27.3.07 Sirkka Mielosen aineisto (52 kb) »