Lausunnot ja kannanotot

Oheisista liitetiedostoista pääset tutustumaan Pohjois-Karjalan kauppakamarin antamiin lausuntoihin.

Näiden lisäksi Keskuskauppakamari antaa kauppakamareiden yhteisiä lausuntoja ajankohtaisista asioista, niihin voit tutustua täällä.

 

Lausunnot 2016

Päätieverkon toimintalinjat

Lämmityspolttoöljyn verotuksen nostoesitys

Valiokuntaesittely

Lämmityspölttoöljyn verotuksen nostoesitys pääministeri Sipilälle 

Lausunto taksilupamäärien vahvistamista varten

Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan taksikiintiöpäätös 2017

 

Kannanotot 2016

Niiralan rajanylityspaikan aukiolon rajoittaminen

Lentoliikenteen romahdus tammikuussa 2016

Tupakan valvontamaksuista 

Yritysrahoitus koottava maakuntiin lähelle yritystä 

 

Lausunnot 2015

Arvonimihakemus

Posti ja paikallislehdet

Kotikansainvälistyminen

Kartonginkeräys

Letter of support

Logistiikalla kilpailukykyä

Taksilupamäärien vahvistaminen

Poikkeuslupahakemus loppiaiselle 2016

Ehdotus maakunnan kehittäjäksi

Apteekkien sijaintialueet

Esitykset hankeluetteloon 2017

Ehdotus maakunnan kehittäjäksi - täydennys

Loppiaisen 2016 poikkeuslupahakemuksen täydennys

Loppiaisen 2016 poikkeuslupapäätös

 

Kannanotot 2015

Junaliikenteen lakkautukset

 

Lausunnot 2014

Lausunto Joensuun elinkeino-ohjelmaan 2014-2017

Hakemus vähittäiskaupan aukiolojen poikkeuslupaan loppiaisena 2015

AVI:n päätös loppiaisen 2015 aukiolosta

Esitys Pohjois-Karjalan hankeluetteloon 2016

Joensuun ratapihahanke

AVI:n päätös vähittäiskaupan poikkeusaukioloajoista 31.12.2016 saakka

Vähittäiskaupan aukioloaikojen poikkeuslupahakemus raja-alueperusteella kahden vuoden määräajaksi

Hakemus helatorstain 2014 aukiolojen poikkeuslupaan

AVI:n päätös helatorstain 2014 aukiolosta  

Lausunto taksilupamäärien vahvistamista varten

Myöntövaltuuksien kohdistaminen

Lausunto maakuntakaavan 4. vaiheen luonnokseen

Kauppakamarien näkemyksiä Joensuun ja Kuopion kaupunkien yhteiseen edunvalvontaan

 

Kannanotot 2014

Täikampa tarpeen ylisääntelyssä