Kauppakamarin strategia 2015 - 2017

Missio

Kauppakamarin tehtävänä on

• osallistaa ja verkottaa maakunnan yrityksiä ja elinkeinoelämän toimijoita
• edistää aktiivisesti elinkeinoelämän elinvoimaisuutta
• toimia ennakoivasti maakunnan elinkeinoelämän vaikuttajana ja edunvalvojana
• kouluttaa jäseniä tuottamalla yritysten avainhenkilöille edullisia ja laadukkaita ajantasakoulutuksia
• hoitaa sille annettuja julkisia tehtäviä tehokkaasti
• edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä mm. hyödyntämällä Kansainvälisen kauppakamarin ja Team Finland -verkostoa

Näillä toimilla kauppakamari

• edistää yritysten hyvän hallintotavan mukaista entistä parempaa johtamista
• edistää yritystoimintaa ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä - erityisesti liikenneolosuhteiden ja yrityksille osuvan sekä osaavan työvoiman saatavuuden osalta - vaikuttamalla yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
• vahvistaa yritysten kilpailukykyä, kannattavuutta ja kestävän kehityksen mukaista kasvua
• analysoi ja välittää tietoa sekä tarjoaa koulutusta ja asiantuntijapalveluita.

Kauppakamarin toiminta perustuu kauppakamarilakiin.


Visio

Tukemalla omalla toiminnallaan jäsentensä taloudellista menestystä, Pohjois-Karjalan kauppakamari edistää koko maakunnan elinkeinoelämän kannattavuutta ja kasvua sekä siten alueen hyvinvointia ja houkuttelevuutta.

Strategian seuranta ja päivitys on jatkuvaa

Pohjois-Karjalan kauppakamarin valiokunnat valmistelevat vuosittaiset toimintasuunnitelmansa strategian jalkauttamista tukeviksi. Valiokunnat arvioivat vuosittain omaa toimintaansa ja siten myös kauppakamarin strategian toteutumista.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja ja henkilöstö vastaavat strategian toteutumisesta. Jokainen työntekijä huolehtii oman toimintansa osalta strategian käytäntöön viennistä ja seurannasta. Kauppakamarin hallitus seuraa säännöllisesti strategiassa sovittujen toimenpiteiden toteutumista.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin strategia on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta liitetiedostosta.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin strategia 2015-2017