Kauppakamarin strategia 2018-2020

Missio

Pohjois-Karjalan kauppakamarin missiona on elinvoimainen Pohjois-Karjala.

Kauppakamarin toiminta perustuu kauppakamarilakiin.


Visio

Pohjois-Karjalan kauppakamari on
- yritysten ja yhteiskunnan merkittävin yhteensaattaja
- ajantasainen liiketoiminnan tuki
- vaikuttavin edunvalvoja

Strategian seuranta ja päivitys on jatkuvaa

Pohjois-Karjalan kauppakamarin valiokunnat valmistelevat vuosittaiset toimintasuunnitelmansa strategian jalkauttamista tukeviksi. Valiokunnat arvioivat vuosittain omaa toimintaansa ja siten myös kauppakamarin strategian toteutumista.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja ja henkilöstö vastaavat strategian toteutumisesta. Jokainen työntekijä huolehtii oman toimintansa osalta strategian käytäntöön viennistä ja seurannasta. Kauppakamarin hallitus seuraa säännöllisesti strategiassa sovittujen toimenpiteiden toteutumista.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin strategia on tutustuttavissa alla olevassa liitetiedostossa.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin strategia 2018-2020