Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Kauppakamarin edunvalvonnan strategisia painopistealueita ovat alue ja elinkeinopolitiikka, osaavan työvoiman saannin turvaaminen sekä liikenne-ja viestintäkysymykset. Pohjois-Karjalan on oltava riittävän vahva aluehallinnossa ja maakunnassa on oltava vahvat kuntakokonaisuudet.

Pohjois-Karjalassa tarvitaan erityisesti

  • Kasvuhakuista yrittäjyyttä
  • Kansainvälisesti erittäin korkeatasoista koulutusta ja tutkimusta
  • Korkealaatuista infrastruktuuria
  • Kilpailukykyistä palvelusektoria
  • Kuntien rakenteen ja toiminnan uudistamista