Palvelut

Kauppakamarille kuuluu julkisia, viranomaisluonteisia tehtäviä, kuten esimerkiksi asiantuntijoiden hyväksyminen elinkeinoelämän tarpeisiin sekä ulkomaankaupan asiakirjojen myöntäminen. Yksi lakisääteinen tehtävä on myös todistuksenantovelvoite henkilön ammattipätevyyden tunnustamista varten.